San Manuelians Web Forum

Post your comments, feedbacks, tsismisans or anything.

San Manuelians Web Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
View Entire Thread
Re: Nagpuskol ta rupam.....

wen kailyan nagpupuskol ti rupa da ta awan met pangalaan dan piman ti kanen dan no saan da nga agkurakot.. uray data anak na nga nangabak ti vice no agpayso a nga nangabak daytan to manen ti buwaya ti ile ti san manuel.. ken maysa pay dyay pasurot da nga kapitan dyay SAN ROQUE.. PRIMO NGA LOPEZ maysa met nga BUWAYA daydyay ta awan met pagbirokan da ket nagado ti lugan da nga baro.. dakkel ngamin ti kuarta nga maal ala dyay DAM aya.. dagitoy nga tattao ti BUBWAYA Wenno ALINTA ti ile ti san manuel....