San Manuelians Web Forum

Post your comments, feedbacks, tsismisans or anything.

San Manuelians Web Forum
Start a New Topic 
Author
Comment
badong mamatay tao

badong kurakot, babaero, sugalero, pumapatay, takrot.

Re: badong mamatay tao

NATILIW DAN NAGITOY NGA NANGPATAY KENNI VICE MAYOR BONNIE,NGEM DYAY MASTERMIND SISIRUAR PAY LAENG MET.DAGITOY NGA NATILIW NGA PIMMATAY KET HIRED NGA BODY GUARD NI BADONG KEN DIYAY ANNAK NA NGA TAKROT NGA JERIKO.NO TALAGA NGA NATURED KAYO NGA PAMILYA APPAY NGARUD NGA HAAN KAYO NGA UMAMIN ??