The TE20-PLUS Forum

Please feel free to join the message forum discussions.

Old Ferguson and Massey Ferguson tractors
Start a New Topic 
Author
Comment
Welcome to the forum & Velkommen til forumet / Please read this & Vennligst les dette.

Welcome to the forum / Velkommen til forumet - Please read this / Vennligst les dette.

Hello / Hei

First rule / Første regel.

You can post in English, Norwegian, Swedish or Danish. As forum owner I will try to manage all 4 languages.
Du kan poste på Engelsk, Norsk, Svensk eller Dansk. Som forum eier skal jeg prøve og beherske alle 4 språkene.

My primary language is Norwegian, and my second language is English. Since Swedish and Danish is so similar to Norwegian it works fine too. So, don't be afraid to post if you feel your English is not good enough. And those who are English speaking, don't be confused if you see someone writing in Norwegian, Swedish or Danish. I have made the rules like this to give everyone aa fair chance, also those who do not speak English so well. So, if someone say something that is not in your own language, it is not to be rude or hide something, but because their English is not good enough. I will try to translate as best as I can.

Mitt morsmål er Norsk, og mitt andre språk er Engelsk. Siden Svensk og Dansk er så nærme Norsk, så håper jeg det vil kunne fungere fint.
Ikke vær redd for å poste på ditt eget språk om du føler du ikke behersker Engelsk godt nok. Jeg har laget reglene sånn for at alle skal ha en sjanse til å delta på forumet. Om noen sier noe på et annet språk enn ditt eget, så er det ikke for å være ufin eller for å si noe i hemmelighet, men fordi de ikke kan de andre språkene så godt. Jeg vil forsøke og oversette så godt jeg kan. Svensk behersker jeg ganske godt, Dansk er det litt verre med, men vi får hjelpe hverandre så godt vi kan.

The forum is primary for discussing old Ferguson and Massey Ferguson tractors, and also Ford-Ferguson og Ford 8N. If someone wants to ask about Massey Harris, that is fine too.
I might include under categories where we can discuss other things than the tractors.

Forumet er primært for å diskutere gamle Ferguson og Massey Ferguson traktorer, samt Ford-Ferguson og Ford 8N. Om noen har noe å spørre om når det gjelder Massey Harris, så går det også fint.

Please be nice to each other, no harassments.

Vær så snill og være hyggelig mot hverandre, mobbing er ikke tillatt.Med vennlig hilsen,

Bill Brox